PERGEL VİNÇ

Pergel Vinç

Kısa mesafelerde özellikle sadece bir ya da birkaç tezgâhta kullanmak maksadı ile imal edilen  pergel vinç sistemlerdir. Pergel vinçler duvara direkt olarak ya da ayak aracılığı ile zemine monte edilebilirler.

Maksimum 5 ton/4 metre kapasiteye kadar  pergel vinçlerin standart üretimleri mevcut olup özel tasarım ve imalatları yapılabilir. Duvar monteli pergel vinçler, pergel kolunun döner mekanizmasına tutturulmuş platina ile duvara kaynakla ya da saplamalar aracılığı ile monte edilirler. Bu sistemler maksimum 270 derece dönme kabiliyetine sahiptirler. Döndürme hareketi el ile manüel olarak yapılacağı gibi elektrik motoru ile de yapılabilir.

Ayaklı pergel  vinçler ise direk zemin üzerine ya da bir kolon dibine monte edilebilirler. 360 dereceye kadar dönme kabiliyeti olan bu sistemlerde döndürme hareketi yine manüel ya da elektrik motoru ile sağlanabilir.